Home page / Památky / Kostel Sv. Martina ve zdi

Praha památky

Kostel Sv. Martina ve zdi

Kostel Sv. Martina ve zdi

Období: 1200

Kostel Sv. Martina ve zdi v ulici Martinské byl farním kostelem předlokační vesnice Újezd Sv. Martina ze 12. století, založený kněžnou Adlétou. Osada byla rozdělena na dvě části hradbami, v době založení Starého města. Kostel přiléhal jižní stěnou k hradební zdi a tím vznikl jeho název.

Tento původně románský jednoloďní kostel je zachován v dnešní stavbě. V r. 1380 byla nahrazena jeho apsida pravoúhlým chórem se síťovou klenbou. Během gotické doby byli přistaveny boční lodi s křížovým klenutím a v 16. století věž. Za císaře Josefa II.byl zrušen a začátkem 20. století opět obnoven. V říjnu 1414, se zde poprvé podávala svátost oltářní pod obojím způsobem (chléb a víno z kalicha).

Je zde pochován vynikající barokní sochař Ferdinand Maxmilián Brokof s ostatnímí členy jeho rodiny.

Říká se … na vrcholku opěrného pilíře v blízkosti pamětní Brokofovy desky je vytesána postava hocha, který se dívá dolů. Prý je to neposlušný zkamenělý pokrývačský učedník …

Adresa: Martinská, Praha 1

Kostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdi

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Menu
Top