-

Praha památky

Čistírna odpadních vod

Období: 1895-1906

Čistírna odpadních vod na Praze 6, je nyní zpřístupněna jako Ekotechnické muzeum. Byla postavena v letech 1895 - 1906, dle projektu anglického inženýra Williama Henryho Lindleye, který stavbu i sám vedl. Tato pozoruhodná podzemní architektura, byla natolik důmyslná a moderní, že předbíhala nejen technický život Prahy, ale i stylový vývoj její architektury. Dovedla dosavadní stavební technologii k novému tvarosloví, tvořenému složitými průniky zakřivených prostorových forem. Sloužila plně a spolehlivě až do r. 1967, kdy její funkci převzala moderní čistírna na Císařském ostrově. Součástí prohlídek jsou exkurze do kanalizačních katakomb v podzemí, kde se návštěvníci seznamují s historií stokování a čištění odpadních vod.

Otevírací doba:
od dubna do října o sobotách a nedělích od 10.00 - 16.30.

Adresa: Papírenská 6, Praha 6

Památky UNESCO čistírna odpadních vod v Praze.

Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vodČistírna odpadních vod

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu