-

Použita literatura

Architektura svědectví dob - B. Syrový a kol.

Malé dějiny Prahy - Josef Janáček

Pražské domy vyprávějí I.-II. Josef Hrubeš, Eva Hrubešová

Kniha o staré Praze - Jiří Horák

Praha legend a skutečností - Karel Krejčí

Strašidelné příběhy města pražského - Drahomíra Vlašínová

Praha očima staletí - Václav Hlavsa

Malá Strana - Václav Hlavsa, Jiří Vančura

Praha mého mládí - Ladislav Sitenský

Praha 19. a 20. století - Jiří Kohout, Jiří Vančura

Praha - Josef Ehm

Praha 1990 - Tomáš Vlček

Pražské zahrady - Olga Bašeová, Ladislav Neubert

Vyšehrad pohledem věků - František Kašička, Bořivoj Nechvátal

Praha 1848-1914 - Pavel Scheufler

Pražská zastavení - Alexandr Paul, Ivan Doležal, Jan Reich, Oldřich Karásek

Pražský poutník - Vladislav Dudák

ABC kulturních památek Československa - Autorský kolektiv Ing. PhDr. Jan Muk, PhDr. Eva Šamánková, prom. historik Ivan Muchka, PhDr. Josef Štulc a další.

Pražská architektura - Jaroslava Staňková, Jiří Štursa, Svatopluk Voděra

Praha v proměnách světla - Oldřich Karásek

Černínský palác - Vilém Lorenc, Karel Tříska

Svědectví Langweilova modelu Prahy - Kateřina Bečková, Miroslav Fokt

Židovská Praha - Arno Pařík, Leo Pavlát, Jiří Fišer, Zdeněk Merta

Nové Město Pražské - Vilém Lorenc

Anežský klášter v Praze - Helena Soukupová

Italští umělci v Praze - Pavel Preiss

Pražské tajemno - Pavel Růt

Prohnaní přemyslovci - Roman Ferstl

Pražské figurky - Václav Cibula

Tajemství pražského Golema - Ivan Mackerle

Kratochvilné čtení ze starodávných kronik a historií - Jiří Bagár, Miroslav Lukáš, Vladislav Stanovský

Národní divadlo - Josef Šnejdar a kolettiv

Plán Pražského hradu a části Hradčan z poloviny 18. století - PhDr. Milada Vilímková, Ota Pokorný

Plán Prahy z roku 1791 - PhDr. Judr. Ota Pokorný, CSc.

Mapový obraz Malé Strany a Strahova ze 17. století - PhDr. Pavel Křivský

Plán Starého a Židovského města Pražského - RnDr. K.Kuchař, RnDr. O.KudrnovskáCSc., a koíl.

Plán Prahy z roku 1816 - doc.dr. František Roubík, DrSc.univ.prof.dr. Karel Kuchař, dr. Václav Hlavsa

Nástup Habsburků na český trůn - Josef Janáček

Bitva na Vítkově - Miloslav Polívka

Zlatá bula sicilská - Josef Žemlička

Hradčany Pražský hrad - Jiří Vančura  

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu