-

Praha památky

Dům U Zlaté studny

Stavba je renesanční dvoupatrová budova s kamennými pavlačemi s úzkým jednoosým průčelím. V r. 1701 byly zhotoveny Janem Oldřichem Mayerem reliéfní plastiky světců (Sv. Václava, Sv. Jana Nepomuckého, Sv. Rocha, Sv. Šebestiána, Sv. Ignáce, Sv. Františka Xaverského a Sv. Rosálie).

Říká se: ...v době vlády císaře Rudolfa se zde ubytovali manželé původem ze Španělska. Majitel domu je oloupil a zavraždil. Uříznuté hlavy hodil do Vltavy a těla zakopal ve sklepě. Od té doby bezhlavá těla v půlnoci bloudila po domě. Počátkem 19. století se sem nastěhoval mistr cukrář. Neutekl strachy jako ostatní, ale nechal za pokoj zemřelých duší sloužit mši. Od té doby strašidla již nikdo nespatřil a cukrář zázračně zbohatl...

Adresa: Karlova 3, Praha 1

 Dům U zlaté studny
 Dům U zlaté studny

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu