-

Praha památky

Jízdárna Pražského hradu

Období: 1694

Starší jízdárna z r. 1572 již nevyhovovala svými rozměry. Proto byla postavena na popud cisaře Leopolda I. nová barokní jízdárna Pražského hradu. Bohužel císař se nové jízdárny nedožil, neboť rok před jejím dokončením zemřel. Byla dokončena v r. 1694.

Projekt vypracoval architekt Jean Baptista Mathey. Délka jízdárny je 92 metrů a šířka 40 metrů. Střecha je valbová, hlavní průčelí je úzké, se dvěma plastikami koní, umístěných nad římsou. Jižní dlouhé průčelí směrem ke hradu bylo členěno slepými arkádami s malými oválnými okénky. K budově byla postavena i jízdárna otevřená s arkádovou galerií. V r. 1760 jízdárna vyhořela. Musel se postavit nový strop a právě tuto tesařskou práci můžeme obdivovat ještě dnes.

Po r. 1945 byla budova upravena a prosvětlena nově osazenými okny místo slepých arkád. Upravený prostor se začal využívat pro výstavní a společenské akce.

Adresa: U Prašného mostu, Praha 1

Památky UNESCO jízdárna Pražského hradu v Praze.

jizdarna
Jízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského HraduJízdárna Pražského Hradu

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu