-

Praha památky

Karolinum - Univerzita Karlova v Praze

Období: 1348

Karolinum - Univerzita Karlova je ústředí prvního, nejstaršího vysokého učení v Evropě a nyní i nejstarší, dosud plně užívanou univerzitní budovou na Evropské pevnině. Působil zde i Mistr Jan Hus. Nyní je sídlem rektorátu Karlovy univerzity a v její aule se konají slavnostní promoce.

Byla založena 7.dubna 1348 Karlem IV. a na toto místo byla přemístěna v r. 1386, kdy pro ni koupil a daroval Václav IV. patricijský dům mincmistra Jana Rotleva. Jádro domu je románské, jako u vedlejších domů, z konce 13. a poloviny 14. století. Vnitřní nádvoří je příkladem středověkého pavlačového systému. V podloubí jsou zachována křížová žebrová pole. Úprava areálu pro potřeby koleje byla provedena r. 1386, mistry Václavovy královské huti. Jejich dílem jsou elipticky zaklenuté portálky v patře a hlavně nádherný arkýř kolejní kaple s tesanými baldachýny a nadokenními štíty.

Vnější vzhled byl změněn barokní přestavbou z r. 1718 dle Františka Maxmiliána Kaňky. Ve 20. století byl komplex upraven Jaroslavem Fragnerem. Byl doplněn díly předních výtvarníků. (Vincenc Makovský).

Adresa: Železná, Praha 1

Památky UNESCO Karolinum - Univerzita Karlova v Praze.

Karolinum - Univerzita Karlova Praha
Karolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova PrahaKarolinum - Univerzita Karlova Praha

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu