-

Praha památky

Klementinum

Klementinum je nejrozsáhlejší architektonický komplex budov, hned po Pražském hradě, zahrnující 5 nádvoří, kolej, 3 kostely, menší kaple, knihovny, přednáškové sály, vlastní tiskárnu, divadlo a hvězdárnu s věžemi.. Bylo to první místo jezuitského působení v Praze (po pozvání císařem Ferdinandem I., aby posílili jeho protireformační politiku). Komplex byl postaven na dvou hektarovém pozemku, na místě 32 domů, 3 kostelů, 2 zahrad a jednom spáleništi. Je zároveň i největší jezuitskou stavbou v Čechách. Jezuité se nejdříve usadili v bývalém klášteře dominikánů u Sv. Klimenta (odtud vznikl název Klementinum).

Stavba koleje byla započata Carlo Luragem (Západní část s monumentální pilastrovou fasádou do ulice Křižovnické a Platnéřské), Francesco Caratti (kupole) dále zde pracovali Giovanni Domenico Orsi. Stavba byla dovršena r. 1726 Františkem Maxmiliánem Kaňkou (Zrcadlová kaple, průčelí do Mariánského náměstí a ulice Karlovy, Knihovní a Matematický sál, Hvězdárenská věž).

Adresa: Křižovnická, Praha 1

Památky UNESCO Klementinum v Praze.

Klementinum
KlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinumKlementinum

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu