-

Praha památky

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze

Období: 1169-1182

Kostel Panny Marie pod řetězem (zvaný i konec mostu) s klášterem Johanitů (rytířů Sv. Jana, později maltézských rytířů) byl založen u Karlova mostu na malostranské straně v Lázeňské ulici, v letech 1169 - 1182 kancléřem Gervasiem, v době vlády krále Vladislava II..Vladislav měl pověst vynikajícího bojovníka. Věděl o tom i velmistr rytířského řádu Sv. Jana Jeruzalémského (johanité). Při jejich setkání na křižácké výpravě do Svaté země r.1147 zřejmě přispěl k rozhodnutí založit řádový konvent v Praze. Tento celý areál byl opevněn včetně řádového špitálu. Spolu s Juditinou věží ovládal a bránil Karlův most a přístup na levý břeh Vltavy. Původně zde stál trojlodní románský kostel.

Románská bazilika byla zbořena a nahrazena v průběhu 14. století gotickou novostavbou. Předpokládá se, že tento kostel patřil k nejkrásnějším a největším na Malé Straně. V r. 1378 zde bylo vystaveno tělo Karla IV.. Gotický chór, byl v letech 1640 - 1646 barokně upraven Carlem Luragem do dnešní podoby. Původně to snad měl být pouze presbytář a hlavní chór měl být v místech dnešní zahrádky, za mohutnými gotickými věžemi. V r. 1640 uvnitř vznikly nové klenby a štuková výzdoba. Karel Škréta zhotovil obraz Sv. Barbory a obraz na hlavním oltáři (znázorňuje Madonu, chránící maltézské rytíře v bitvě proti Turkům, u Lepanta). U obrazu bývali pasováni maltézští rytíři.

Vedle kostela je barokní budova čp.287/4 s oválným dvorem postavená v letech 1728 - 1731 architektem Tomášem Haffeneckerem pro maltézský konvent. Maltézský velkopřevor si nechal vystavět barokní palác od architekta Bartolomea Scottiho v letech 1725 - 1727 čp. 485/4 na nyní, Velkopřevorském náměstí.

Ulice Lázeňská i Saská se uzavíraly bránami, a jméno kostela pod řetězem možná připomíná, že se v noci uzavíraly ulice řetězy…

Adresa: Lázeňská, Praha 1

Památky UNESCO kostel Panny Marie pod řetězem v Praze.

Kostel Panny Marie pod řetězem
Kostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězemKostel Panny Marie pod řetězem

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu