-

Praha památky

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského

Období: 1611-1615

Chrám Panny Marie Vítězné na Malé straně je první barokní chrám v Praze. Tato významná sálová stavba je odvozena podle římského kostela Sta Trinitá dei Monti.

Byla postavena v letech 1611 - 1615, dle Giovanniho Maria Filippiho pro německé luterány (dřívější název, Chrám Sv. Trojice). V r. 1624 byl tento chrám předán karmelitánům za to, že se zasloužili o vítězství císařského vojska na Bílé hoře v r. 1620. Byl přestavěn na chrám Panny Marie Vítězné. Vzhledem k tomu, že došlo i ke změně orientace stavby, byl prvně v Praze architektonicky upravován i terén. Současné průčelí do ulice je na místě původního presbytáře a hlavní oltář je místo původního vchodu. V kostele je několik obrazů od Petra Brandla. Zařízení kostela je raně barokní ze 17. století (černozlatý sloh). Pracovali zde truhláři Jan Ludvík Scheiermann a Marek Nonnenmacher. Na výzdobě se podílel i sochař Václav Matěj Jäckel.

Na rokokovém oltáři od kameníka Františka Martina Lauermanna z r. 1776 a sochaře Petra Prachnera, se nachází známá vosková soška, Milostné Pražské Jezulátko, kterou si přivezla Marie Maxmiliána de Lara, r. 1556 z rodného Španělska. V r. 1628, darovala tuto rodinnou památku, její dcera Polyxena z Lobkovic, konventu bosých karmelitánů. Soška představující přibližně tří leté děťátko, je 45 centimetrů vysoká, má husté vlnité vlásky, bílou řízu a bosé nožičky. Jezulátko je tak známé, že jeho kopii můžeme vidět v katolických svatyních téměř na celém světě a do Prahy, za ním, (Bambino di Praga) jezdí poutníci z celého světa. V kostele Panny Marie Vítězné je umístěno ve vitríně od zlatníka Jana Packeniho z r. 1741. Má několik desitek šatiček, jsou to dárky z vděčnosti za pomoc a vyslyšení proseb od prostých i bohatých věřících a také od významných osobností z celého světa.

Jezulátko se, ale vždycky dobře nemělo. V době třicetileté války, Sasové, kteří vtrhli do Prahy, vyplenili klášter s kostelem, Jezulátku utrhli ručičky a vyhodili je do smetí. V r. 1637 sošku nalezl karmelitánský mnich a ten nechal opravit. V r. 1655 dostala od pražského biskupa vzácnou korunku na hlavičku. Za vlády Josefa II. byl klášter zrušen a kostel se stal farním. Jezulátko se tak dostalo pod ochranu řádu Maltézských rytířů. Nyní je ve věži kostela umístěno muzeum s monstrancemi a vzácnými dary pro Ježíška.

Pod kostelem je krypta (katakomby) kde odpočívají (většinou v otevřených rakvích) mumifikovaní mniši a příznivci kostela.

Otvírací doba:
Po - Pá 8.30 - 18.30
So 7.30 - 20.00
Ne 9.00 - 21.00 (v zimní sezoně v neděli pouze do 20.00)

Adresa: Karmelitská 9, Praha 1

Památky UNESCO rotunda Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského v Praze.

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Padu
Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína PaduKostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Padu

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu