-

Praha památky

Kostel Sv. Ducha

Období: 1400

Kostel Sv. Ducha v Dušní ulici byl založen pro klášter benediktinek.

Gotická stavba kostela byla ukončena koncem 14. století. V letech baroka kolem r. 1689 byla přestavěna. Uvnitř zůstalo gotické sousoší Piety, zhotovené Parléřovskou hutí před r. 1380. Na počátku 18. století vytvořil známý umělec Jan Jiří Heintsch oltářní obraz Sv. Josefa. Tento kostel odděluje od sebe židovské osady západního a východního ritu.

Před kostelem je umístěna socha Sv. Jana Nepomuckého od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z r. 1727.

Adresa: Dušní, Praha 1

Kostel Sv. Ducha
Kostel Sv. DuchaKostel Sv. DuchaKostel Sv. DuchaKostel Sv. DuchaKostel Sv. Ducha

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu