-

Praha památky

Kostel Sv. Havla

Období: 1232

Kostel Sv. Havla v Havelské ulici s bývalým klášterem karmelitánů byl založen r.1232 a sloužil německé osadě, Havelskému městu.

V r.1353 byl přestavěn. Vzniklo tak trojlodí s krátkým presbytářem. V r. 1627 převzali kostel karmelitáni a zahájili přestavbu kostela kolem r.1671. Přibližně r. 1723 vzniklo charakteristické zvlněné průčelí, od Jana Santiniho - Aichla. Zdobí jej sochy světců od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Vnitřek skrývá vzácný obraz od Jana Krištofa Lišky z r. 1696 na hlavním oltáři a několik obrazů ze 17. století od Karla Škréty, který je v kostele pohřben.

Raně barokní klášter byl postaven v r. 1671 dle Domenica Orsiho a je přilehlý k jižní a východní straně kostela. Fasáda v Železné ulici má figurální plastickou výzdobu atiky. Uvnitř je přednáškový sál z bývalého refektáře s nádherným barokním štukovým stropem z r. 1730 - 1740, s freskovými výjevy (Poslední večeře páně, Sen Jakubův a Kristus v Emauzích).

V Havelské ulici je již od středověku nejznámější pražské tržiště.

Adresa: Havelská, Praha 1

Kostel Sv. Havla
Kostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. HavlaKostel Sv. Havla

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu