-

Praha památky

Kostel Sv. Ignáce

Období: 1665-1670

Kostel Sv. Ignáce s bývalou jezuitskou kolejí na Karlově náměstí (dříve nazývaného Dobytčí trh), byl postavený r. 1665 - 1670 Carlem Luragem, podle vzoru hlavního jezuitského chrámu v Římě. Je to typická jezuitská sálová stavba se třemi páry bočních kaplí se zpěváckými emporami a obdélníkovým presbytářem. Klenba je valená s hlubokými lunetami. Věž v letech 1686 - 1687 a vystupující portikus v letech 1697 - 1699 postavil Pavel Ignác Bayer. Je zde umístěna socha Sv. Ignáce se svatozáří kolem celého těla. Vnitřek chrámu vyzdobil štuky Tomas Soldati, hlavní oltář s obrazem (Glorifikace Sv. Ignáce) vytvořil, mimo jiných Jan Jiří Heintsch v r. 1688. Sochařskou výzdobu (jezuitské světce a české patrony z 18. století) prováděl Matěj Václav Jäckel a Jan Antonín Quitainer.

Při stavbě kostela a koleje muselo být zbořeno 23 domů. Kolej zabírá celou polovinu východní strany Karlova náměstí. Byla postavena v letech 1658 - 1667. Tato dlouhá dvoupatrová stavba má průčelí s rustikovým přízemím. Dva pozdně barokní portály vytvořil Jan Josef Wirch v r.1770.

V r. 1773 byla kolej jezuitského řádu zrušena a upravena na vojenskou nemocnici. Dnes je to Fakultní nemocnice Karlovy university.

Adresa: Karlovo náměstí, Praha 2

Památky UNESCO Kostel Sv. Ignáce v Praze.

Kostel Sv. Ignáce
Kostel Sv. IgnáceKostel Sv. Ignáce

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu