-

Praha památky

Kostel Sv. Jindřicha

Období: 1348

Kostel byl založen r. 1348, současně se založením Nového Města.

Je to trojlodní stavba, rozdělená hranolovými pilíři s krátkým polygonálně uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží. Byla dokončena začátkem 15. století. Z r. 1526 je západní renesanční předsíň. V roce 1737 - 1741 byl vnitřní prostor barokně upraven, boční přilehlé kaple jsou raně barokní. Jsou zde díla od Karla Škréty (Sv. Trojice), Jana Jiřího Heintsche (Sv. Kunhuta a Sv. Jindřich na hlavním oltáři, Navštívení Panny Marie, Sv. Josef), Siarda Noseckého (čtrnáct pomocníků) a Václava Vavřince Reinera (Proměnění na hoře Tábor). V r. 1875 byla provedena regotizace stavby.

Vedle kostela stojí pozdně gotická vysoká zvonice z let 1472 - 1476. Původní stavba byla dřevěná. Později, aby unesla váhu několika zvonů, byla postavena z kamene. Zajímavé je, že tři ze zvonů byly rozlity v 1. světové válce, další tři ve druhé světové válce až postupně zůstal zvon původní. Nyní se věž pyšní evropským unikátem, vnitřní zvonkohrou. Díky celoživotnímu zájmu o věže a úsilí pana Ing. Podzimka byla věž nádherně zrekonstruována a vnitřně dostavěna za několik desítek milionů korun. Nyní je uvnitř 11 podlaží s restaurací, kavárnou, obchody. Zaujme i muzeum věží a neobvyklé snímky Prahy z ptačí perspektivy. Z vyhlídky je vidět po celé Praze.

Adresa: Jindřišská, Praha 1

Kostel Sv. Jindřicha
Kostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. JindřichaKostel Sv. Jindřicha

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu