-

Praha památky

Kostel Sv. Jiří s klášterem v Praze

Období: 921

Kostel Sv. Jiří je nejstarší bazilika v Čechách, na východní straně Jiřského náměstí. Je nejlépe dochovaným románským kostelem v Praze. Před r. 921, tuto kamennou krátkou trojlodní baziliku založil kníže Vratislav. Po r. 973 byla rozšířena tak, aby vyhovovala velikostí, pro právě založený klášter, ve kterém byly vychovávány dcery českého panovnického rodu. O přestavbu kostela se zasloužila abatyše prvního českého ženského kláštera řehole benediktinek, Přemyslovna Mlada, sestra Boleslava II. Byl přestaven znovu v poslední čtvrtině 11. století. Byl prodloužen a zvýšen a byla vystavěna severní věž. V r. 1142 jej těžce poškodil požár. V polovině 12. století, po přestavbě získal v podstatě dnešní podobu.

Je to románsky upravená pilířová bazilika saského typu. Prostorná loď je plochostropá. Trojlodní východní krypta je s čtvercovým chórem a s apsidou. Pod kněžištěm je trojlodní krypta. Apsidami jsou ukončeny i boční lodi a kaple Panny Marie. Nad chórem a bočními loděmi jsou vložené klenby. Boční tribuny mají trojdílná okna, otevřená do prostoru lodi. Nad jižní kaplí byla vyzdvižena druhá bělostná věž. Obě věže jsou ukončeny kamennými jehlanci. Ve věžích jsou dvě patra se sdruženými okny. Počátkem 13. století byla k jižní věži přistavena pozdně románská kaple Sv. Ludmily. Dnešní spodní patro s apsidou, je zhruba z let 1200 - 1220, horní polygonálně uzavřený prostor z r.1375, je již gotický. Klenba je až z doby po r. 1541. Po r. 1500 huť Benedikta Rejta vytvořila na jižním boku trojlodí renesanční portál, orámovaný sloupovou edikulou. V tympanonu je plastický reliéf Sv. Jiřího, bojujícího s drakem. Raně barokní západní průčelí vzniklo r.1671, pravděpodobně dle návrhu Francesca Carattiho. Kaple Sv. Jana Nepomuckého byla přistavěna v letech 1718 - 1722, dle architekta Františka Maxmiliána Kaňky, či Filipa Spannbruckera. V letech 1888 - 1917 proběhla restaurace kostela, při níž byl znovu upraven do románské podoby, mimo západního průčelí.

V interiéru je zachována nejvzácnější památka pozdně románského sochařství v Čechách, vzniklá kolem r. 1220. Je to trojdílný reliéf sedící Madony s klečícími postavami, abatyše Mlady a Berty, krále Přemysla I. a jeho sestry abatyše Anežky. Zbytky románské malířské výzdoby z poloviny 12. století najdete na klenbě chóru, je to zobrazení Nebeského Jeruzaléma opakujícího se i na klenbě v jižní kapli. V její apsidě jsou i postavy Krista, Marie a Jana Evangelisty. V kapli Sv. Ludmily stojí kamenný náhrobek ze 14. století, na víku má ležící postavou světice a na bocích figurální výzdobu z poslední třetiny 14. století. Před schodištěm k chóru leží dřevěná gotická tumba knížete Vratislava z konce 15. století. Je ozdobena malovanými postavami světců a dobových sponzorů. V jižní apsidě je pozdně gotický reliéf Klanění tří králů. Malířskou výzdobu barokní kaple Sv.Jana Nepomuckého včetně oltářního obrazu, provedl v r. 1722 Václav Vavřinec Reiner.

V letech 1969 - 1975 byl kostel s klášterem zrekonstruován. Nyní slouží sbírkám starého českého umění Národní galerie.

Adresa: Jiřská, Praha 1

Památky UNESCO kostel Sv. Jiří s klášterem v Praze.

Kostel Sv. Jiří s klášterem
Kostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášteremKostel Sv. Jiří s klášterem

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu