-

Praha památky

Kostel Sv. Josefa

Období: 1687-1693

Tento barokní kostel byl postaven v letech 1687 - 1693, ve smyslu belgického baroku, řádovým architektem a stavitelem Ignatiem á Jesu z Lovaně. Jako autor bývá uváděn Abraham Paris, nebo Jean Baptista Mathey. Obraz (Sv. rodiny) na hlavním oltáři a obraz na postranním oltáři (Sv. Terezie) jsou díla Petra Brandla. Kostel byl součástí kláštera bosých karmelitek. Má oválný půdorys, mělký presbytář a kaple ve výklencích. Je zaklenut kupolí, osvětlenou ve vrcholu lucernou. Průčelí je výrazné, trojosé, členěné přepásanými polosloupy, se středovým nástavcem a volutovými křídly. Vchod je z Josefské ulice.

Zajímavá je i zahrada u kostela, založená v 17. století. Je obklopena vysokými zdmi, které vytvářejí příjemnější mikroklima a tak tu karmelitky mohly pěstovat i pomeranče. V sadech jsou umístěny různé sochy. Je zde i socha Jana Nepomuckého, který stojí na rybě, což znamená mlčenlivost. Vstup pro veřejnost je z ulice u Lužického semináře (Vojanovy sady). V zahradě je z r. 1660 kaple Sv. Eliáše s krápníkovou jeskyní a kaple Sv. Terezie (postavena po r. 1757). Budovy kláštera byly postupně budovány v letech 1663 - 1671. V r. 1782 klášter získal řád anglických panen.

Později, kolem r. 1920 byly budovy upraveny pro potřebu ministerstva financí.

Adresa: Josefská, Praha 1

Památky UNESCO kostel Sv. Josefa v Praze.

Kostel Sv. Josefa
Kostel Sv. JosefaKostel Sv. JosefaKostel Sv. Josefa

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu