-

Praha památky

Kostel Sv. Martina ve zdi

Období: 1200

Kostel Sv. Martina ve zdi v ulici Martinské byl farním kostelem předlokační vesnice Újezd Sv. Martina ze 12. století, založený kněžnou Adlétou. Osada byla rozdělena na dvě části hradbami, v době založení Starého města. Kostel přiléhal jižní stěnou k hradební zdi a tím vznikl jeho název.

Tento původně románský jednoloďní kostel je zachován v dnešní stavbě. V r. 1380 byla nahrazena jeho apsida pravoúhlým chórem se síťovou klenbou. Během gotické doby byli přistaveny boční lodi s křížovým klenutím a v 16. století věž. Za císaře Josefa II.byl zrušen a začátkem 20. století opět obnoven. V říjnu 1414, se zde poprvé podávala svátost oltářní pod obojím způsobem (chléb a víno z kalicha).

Je zde pochován vynikající barokní sochař Ferdinand Maxmilián Brokof s ostatnímí členy jeho rodiny.

Říká se … na vrcholku opěrného pilíře v blízkosti pamětní Brokofovy desky je vytesána postava hocha, který se dívá dolů. Prý je to neposlušný zkamenělý pokrývačský učedník …

Adresa: Martinská, Praha 1

Kostel Sv. Martina ve zdi
Kostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdiKostel Sv. Martina ve zdi

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu