-

Praha památky

Kostel Sv. Michala

Období: 1115

Kostel Sv. Michala byl postaven až po založení Nového Města (Původně zde byl románský kostelík pro osadu Opatovice z r. 1115).

Síňové trojlodí s pravoúhle uzavřeným chórem je ze 14. století. Pak byl kostel upraven v pozdně gotickém období. Z r. 1722 je kaple v severní lodi a vnější úprava hranolové věže. Uvnitř v kapli severní lodě je Madona, vzácné dílo gotického řezbářství z 15. století. Kostel patřil od r. 1789 německým luteránům, dnes je majetkem slovenské evangelické církve.

Adresa: Opatovitská, Praha 1

Kostel Sv. Michala
Kostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. MichalaKostel Sv. Michala

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu