-

Praha památky

Kostel Sv. Panny Marie Sněžné

Období: 1347-1606

Kostel Panny Marie Sněžné (původně karmelitský) byl založen Karlem IV. v r. 1347 jako památka na jeho korunovaci.

Měl být největší v Praze. Výška lodi je vyšší než katedrála sv. Víta dosahuje do 40 metrů. Délka měla být větší než 110metrů. Byl vysvěcen v r. 1397. Stavba díky husitským válkám vázla a tak nebyl nikdy dokončen. Na dnešním nádvoří měla být hlavní kostelní loď a věže měly vyrůst až v místě dnešního Jungmannova pomníku na Jungmannově náměstí. V r. 1606 byl chrám renesančně zaklenut. Hlavní oltář s výzdobou nad oltářním stolem je z r. 1651. Nejcennější obraz je Zvěstování Panny Marie z r. 1724, od Václava Vavřince Reinera.

Nad portálem bývalého hřbitova je gotický tympanon s reliéfy Nejsvětější trojice, Korunování Panny Marie a postavy Jana Lucemburského a markraběte Karla (Karel IV) z let 1347. V kostele kázal husitský kazatel Jan Želivský a po popravě v r. 1422, zde byl i pohřben. On odtud vedl 30.7.1419 procesí k Novoměstské radnici, kde došlo k první pražské defenestraci a následně začátku husitských bouří.

Po restauraci kostela františkány, v r. 1603 byla využívána i zahrada vedle kostela. Nyní je tato nádherná oáza ticha v centru města přístupná veřejnosti.

Říká se … Kostel se jmenuje podle příhody ze 4. století v Římě. Tehdy se papežovi zjevila Panna Maria s žádostí, aby jí postavil a zasvětil kostel v místě, kde si přeje a kde mu ukáže. Pak na tomto místě nechala v srpnu napadnout sníh (na pahorek Esquilinus).

Adresa: Jungmanovo náměstí, Praha 1

Kostel Sv. Panny Marie Sněžné
Kostel Sv. Panny Marie SněžnéKostel Sv. Panny Marie SněžnéKostel Sv. Panny Marie SněžnéKostel Sv. Panny Marie SněžnéKostel Sv. Panny Marie Sněžné

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu