-

Praha památky

Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)

Období: 1578-1601

Byl postaven v letech 1578 - 1581 a pak v letech 1600 - 1601 jako trojlodní bazilika. Byla doplněna v r. 1650 představeným portikem, kupolí nad křížením a v letech 1638 - 1653 tribunami, vloženými do bočních lodí. Tuto raně barokní úpravu vytvořili Francesco Caratti a Carlo Lurago. Bohatá sochařská výzdoba průčelí není náhodná. Vytváří jednotu s výzdobou Karlova mostu. Kristus uprostřed, evangelisté po stranách a níže svatí papeži, církevní otcové a biskupové, jakoby žehnali všem vycházejícím z jezuitské koleje, procházejícím dále špalírem svatých na mostě, až ke chrámu Sv. Mikuláše, kde jsou vítáni svatými na fasádě chrámu. Plastickou výzdobu portiku chrámu Sv. Salvátora prováděli italští štukatéři, sochy církevních otců na balkoně z r. 1659 jsou od Jana Jiřího Bendla. Fresky z r. 1748 (s námětem čtyř dílů světa) jsou dílem Karla Kováře. Obraz pro hlavní rokokový oltář (Proměnění páně) vytvořil Jan Jiří Hering.

V kryptě jsou pochováni členové jezuitského chrámu. Např. neblaze proslulý páter Antonín Koniáš (ničitel českých knih) nebo Bohuslav Balbín (obránce českého jazyka).

Adresa: Křižovnické náměstí, Praha 1

Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)
Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)Kostel Sv. Salvátora (Klementinum)

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu