-

Praha památky

Kostel svatého Bartoloměje

Období: 1726-1731

Kostel Sv. Bartoloměje s bývalým jezuitským konviktem je v ulici Bartolomějská a byl postaven v letech 1726-1731, podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.Tato vrcholně barokní sálová stavba má hlavní průčelí obráceno do nádvoří. Do ulice má hladkou fasádu, členěnou tvarovaným oknem. V interiéru jsou malby Václava Vavřince Reinera. Od r. 1854 chrám používala kongregace šedých sester usídlená ve vedlejším klášteře. V místě dnešního Konviktu, byla ve středověku vykříčená čtvrť nazývaná Benátky. V r. 1372 na jejím místě, kazatel Jan Milíč z Kroměříže založil ústav nazvaný Jeruzalém. Tento komplex budov kolem arkádového dvora s Kaplí Sv. Máří Magdalény, byl útulkem pro kajícnice. Po smrti Jana Milíče sloužil komplex univerzitní koleji a po r.1660 byl přestavěn na internát mladých šlechticů (jezuitský konvikt). Ten byl zrušen zároveň se zrušením řádu v r. 1773. Refektář byl empírově upraven a začal se používat jako výstavní a koncertní sál. Např. v r. 1798 zde koncertoval vynikající hudební skladatel Ludwig van Beethoven, nebo v r. 1863 Richard Wagner. V r. 1840 se v tomto sále konal první Český ples a v r. 1862 se tu poprvé tančila Česká beseda.

Adresa: Bartolomějská, Praha 1

Památky UNESCO kostel svatého Bartoloměje v Praze.

Kostel Sv. Bartoloměje
Kostel Sv. BartolomějeKostel Sv. BartolomějeKostel Sv. BartolomějeKostel Sv. BartolomějeKostel Sv. BartolomějeKostel Sv. BartolomějeKostel Sv. Bartoloměje

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu