-

Praha památky

Kostel svatého Cyrila a Metoděje

Období: 1730-1740

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje dříve Sv. Karla Boromejského ulici je barokní stavbou, která patřila k vedlejšímu útulku pro přestárlé kněze.

Kostel byl postaven v letech 1730 - 1740 Pavlem Ignácem Bayerem a po jeho smrti Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Je to podélná sálová stavba s kruchtou a presbytářem. Je sklenuta plackovou klenbou na pasy. Fresky vytvořil Karel Schöpf. Vstup do kostela je oddělen od ulice mříží se sochami. Průčelí s polosloupovou edikulou vrcholí hranolovou věží.

Kostel byl v r.1783 zrušen a používal se jako skladiště. V letech 1934 - 1935 byl obnoven. Byl zasvěcen Sv. Cyrilu a Metoději pro československou pravoslavnou církev.

U okna do krypty se stopami kulek, které připomínají obléhání kostela, je umístěna pamětní deska od Františka Bělského. V r. 1942 se zde skrývali čeští a slovenští parašutisté, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Hendricha. Zde svedli poslední nerovný boj s nacisty, ve kterém padli.

Adresa: Resslova, Praha 2

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
Kostel Sv. Cyrila a MetodějeKostel Sv. Cyrila a MetodějeKostel Sv. Cyrila a MetodějeKostel Sv. Cyrila a MetodějeKostel Sv. Cyrila a Metoděje

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu