-

Praha památky

Maiselova synagoga v Praze

Období: 1600

Maislova synagoga vznikla koncem 16. století jako soukromá modlitebna pro rodinu Mordechaje Maisla. Tato renesanční výstavní synagoga měla jako první, tribunu i pro ženy. Maislova synagoga měla nejbohatší výzdobu ve městě. Maisl získal velký majetek, neboť půjčoval peníze Rudolfovi II., který z nich financoval války proti Turkům. Bohužel při požáru v r. 1689 vyhořela. Byla znovu postavena v novogotickém slohu na začátku 20. století.

Je v ní umístěna expozice liturgických nádob „stříbro českých synagog“ a další předměty již od doby renesance. Jsou tu svatební talíře, lampy, svícny, koruny Tóry, (Tóra je prvních pět knih Starého zákona. Opisovala se pouze ručně, nesmělo se jí dotýkat rukama, ale jen stříbrným ukazovátkem. Když se poškodila, byla obřadně pochována na hřbitově, nebo přímo v synagoze). Dále jsou to ozdobné kryty a nástavce na Tóru. Ironie je to, že velkou část těchto židovských památek přivezli do Prahy z Čech a Moravy, nacisté.

Stálá expozice:
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. stol.

Adresa: Maiselova ulice 63/10, Praha 1

Památky UNESCO Maiselova synagoga v Praze.

Maiselova synagoga
Maiselova synagogaMaiselova synagogaMaiselova synagoga

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu