-

Praha památky

Masarykovo nádraží

Období: 1844-1866

Masarykovo nádraží je pozdně klasicistní stavba, již s náznaky romantismu. Začalo se budovat po obou stranách městských hradeb mezi Novým Městem a Karlínem. Staré hradby byly zbourány a v nově postavené hradební zdi bylo zhotoveno šest nových bran pro příjezd a odjezd vlaků. Tyto se večer uzavíraly. Část nádraží za branami byla několika násobně větší. Byla zde skladiště, dílny, výtopny, točny, sklady uhlí, dříví, kolejnic a pod. První vlak přijel na nádraží 20. 8. 1846.

Odjezdová budova má dvě věže s hodinami. Uvnitř je velká hala s pokladnami, čekárna a pošta. Na opačné straně byla postavena příjezdová budova a dvorana se skleněnou střechou. Sídlila zde policejní stráž a celnice. V r. 1866 byla postavena dvoupodlažní budova s prodlouženým zastřešením nástupišť. Čelo z litinových článků směřuje do Havlíčkovy ulice.

Adresa: Havlíčkova, Praha 1

Památky UNESCO Masarykovo nádraží v Praze.

Masarykono nádraží
Masarykono nádražíMasarykono nádražíMasarykono nádražíMasarykono nádraží

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu