-

Praha památky

Národní divadlo

Období: 1868

Národní divadlo čp. 223/2 se nachází v čele Národní třídy v Praze 1 na Starém Městě. Sídlí zde přední česká divadelní scéna, uvádí činoherní, operní a baletní představení. Je to nejvýznamnější stavba české novorenesance. Tvoří nezapomenutelnou dominantu pravého břehu Vltavy.

Zakoupení pozemku i následné stavby (nejdříve prozatímního divadla) byly financovány z výtěžku dobrovolných sbírek celého národa, pod heslem "Národ sobě". Divadlo skutečně postavil národ sobě a tím byla porušena tradice honosných dvorních divadel. Tato "zlatá kaplička" je památníkem národního obrození a symbolem kultury národa. V r. 1852 byl zakoupen pozemek pro stavbu českého divadla a základní kameny byly slavnostně položeny 16. května 1868. Tyto symbolické základní kameny byly dovezeny z různých krajů Čech a Moravy, například z Blaníka, Boubína, Branky u Náchoda, Buchlova, Podivína, Čerchova, Doudleb, Hostýna, Lipníka, Podlažic, Prácheně, Domažlic, Radhoště, Řípu, Svatoboru, Trocnova, Vyšehradu, Záhlinic, Zlatého koně, Žižkova, Slivence, Kozákova, Chrastu, Louňovic, Kameny byly dováženy do Prahy vyzdobenými vozy, železničními vagóny a loděmi. Při vnitřní prohlídce divadla je můžeme vidět i s nápisy v základech v upraveném prostoru ve druhém suterénu. Téměř dokončené divadlo však vyhořelo. Díky novým sbírkám bylo znovu postaveno a otevřeno 18. listopadu 1883.....

Dvoupatrová budova je zakryta charakteristickou neckovou střechou. Hlavní průčelí směřuje do Národní třídy. Mohutný portikus s arkádovým patrem je vyzdoben sochami Apollóna a múz od Bohuslava Schnircha, který je autorem návrhu i dvou nádherných trig (koňských spřežení). Strop sloupové lodžie je vyzdoben malířem Josefem Tulkou. Průčelí směrem k Vltavě je členěno dvěma rizality, mezi kterými je pět okenních oblouků, dále podjezdem pro kočáry a vyhlídkovou terasou. Směrem do ulice Divadelní vystupuje arkádová galerie na mohutných kamenných krakorcích. Interiér divadla je zpracován velmi náročně. Na výzdobě se podíleli umělci tzv. generace Národního divadla. Malíř Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Julius Mařák, Václav Brožík, Adolf Liebscher, Josef Tulka, Vojtěch Hynais (opona), sochy vytvářel Bohuslav Schnirch, Antonín Vagner, Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, František Rous, Emanuel Halman, Stanislav Sucharda, Jan Štursa, Bohumil Kafka, Ladislav Kofránek, Otakar Španiel, Josef Mařatka a další.

V r. 1977 - 1983 byla budova divadla rekonstruována, dle projektů atelieru Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, vedený architektem Zdeňkem Vávrou a Františkem Flašarem. V sousedství historické budovy byl vystavěn areál příslušenství. Projektovou dokumentaci jižního a západní křídla vedl dle svého návrhu Pavel Kupka. Po změně původního projektu od r. 1980 vznikalo vstupní křídlo Nové scény, dle návrhu Karla Pragera. Průčelí nové budovy je rozděleno na dvě části. Národní třída byla prosvětlena volným přízemím nové budovy a světlem z otevřeného nádvoří, odkud se otevírá pohled i na východní průčelí Národního divadla. Tato část stavby je obložena specielními skleněnými tvarovkami, které odrážejí světlo na protější budovy. Druhá část průčelí u voršilského kláštera je zhotoveno z velkých tabulí determálního skla, ve kterých se zrcadlí výstavní domy na druhé straně ulice. Emblém při vstupu je dílem K.Pragera, O.Patery a Z. Kolářského.

Po restituci je nyní provozní budova v soukromém vlastnictví.

U tzv. původně provozní budovy je vstup do Voršilské zahrady. Mříž zhotovil Štefan Malatinec. Zahrada je zhotovena dle návrhu Pavla Kupky a Otakara Kuči. V zahradě je pískovcové sousoší "Rozhovor" od Stanislava Hanzlíka. Toto dílo je komponováno nejen na horizontální pohledy v zahradě ale i na nadledy z prostorů okolní budovy. Po restituci je nyní provozní budova v soukromém vlastnictví.

Adresa: Národní třída 223/2, Praha 1

Národní divadlo - od vltavy
Národní divadloNárodní divadloNárodní divadlo - nábřežíNárodní divadlo - od vltavyNárodní divadlo - sochyNárodní divadlo - střechaNárodní divadlo - z bokuNárodní divadlo - z lodiNárodní divadlo - z lodkyNárodní divadlo - ze zaduNárodní divadlo576-143-2Národní divadloNárodní divadloNárodní divadloNárodní divadloNárodní divadlo913-204-2Národní divadlo566-143-2567-143-2569-143-2Národní divadlo568-143-2Národní divadlo573-143-2570-143-2571-143-2565-143-2Národní divadloNárodní divadloNárodní divadloNárodní divadloNárodní divadloNárodní divadlo

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu