-

Praha památky

Novoměstská radnice v Praze

Období: 1377-1456

Novoměstská radnice stojí na rohu Vodičkovy ulice a Karlova náměstí na Novém Městě(původně dobytčí trh). Je to symbol samostatného královského města. Východní křídlo s arkýřovou kaplí v patře vzniklo v letech 1377 - 1396 po přestavbě starších kupeckých domů. Novoměstská radnice soupeřila s radnicí Staroměstskou. Věže obou, jsou pozdně gotické. Tato nárožní hranolovitá věž z let 1452 - 1456 tvoří hlavní dominantu Nového města. Na ní směrem do Vodičkovy ulice byl umístěn Pražský loket. To byla míra a dle této měrky si obchodníci své míry přeměřovali. Do jižního křídla radnice, které pochází z let 1411 - 1418, se vchází z náměstí. V přízemí má dvojlodní sál a 6 klenutých polí na dvou mohutných válcových pilířích. V prvním patře je velká síň s gotickou žebrovou klenbou na renesančních podpěrách. Renesančně byla radnice rozšířena v letech 1520 - 1526. Hlavní průčelí je upraveno renesančně.

Dne 30. července r. 1419, zde pražský nespokojený lid pod vedením Jana Želivského vyhodil z oken novoměstské konšely, kteří provokativně odpověděli na žádost o propuštění uvězněných stoupenců Husova učení, a zahájil tak husitskou revoluci. Je to národní kulturní památka.

Říká se …v přízemí jsou dvě místnosti, které byly používané jako vězení a jmenují se legračně po prvních vězních, Polévka a Jelito…

….byl zde vězněn i Jan Sladký Kozina, vůdce Chodů, známý i z knihy Aloise Jiráska, Psohlavci….

…v zimě r 1659 vleklo ze Široké ulice na saních za provazy 705 chlapců přes 2 tuny těžký zvon pro věž Novoměstské radnice. Každý dostal stříbrňák, housku a kapku medoviny. Podle starého zvyku dostali od biřiců i výprask lískovkou. To proto, aby se prý na tak významnou událost rychle nezapomnělo. Chlapci tak měli smůlu, neboť v té době se zvony považovaly za posvátnou věc, a až do zavěšení se ho nesměla dotknout „nečistá osoba, ženská, lež či jiný neřád a kdo by získal nepoctivě kov na jeho zhotovení, zemře“. Proto zvon nemohlo odvézt koňské nebo volské spřežení, ale museli ho vléct nevinní a bezúhonní chlapci na smyku. To šlo bohužel jen v zimě, když napadl sníh. Na to se čekalo třeba 2 roky. Někdy se ovšem stalo i to, že se zvon při transportu roztloukl a musel se přelít.

Otvírací doba:
věž denně mimo pondělí od 10.00 - 18.00 (květen - září),
sály v době konání výstav denně mimo pondělí od 10.00 - 17.30

Adresa: Vodičkova, Praha 1

Památky UNESCO Novoměstská radnice v Praze.

Novoměstská radnice
Novoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radniceNovoměstská radnice

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu