-

Praha památky

Obecní dům

Období: 1905-1911

Obecní dům je secesní stavba z let 1905 - 1912, postavená pražskou obcí, dle Antonína Balšánka a Osvalda Polívky, na památném místě bývalého Králova dvora (dříve sídlo českých králů). Tento mohutný stavební blok s tupoúhlým zalomeným průčelím do Náměstí republiky, zabírá téměř 4200 metrů čtverečních. V podkroví jsou výstavní síně, osvětlené světlem shora. Ve středu budovy je monumentální Smetanova síň, pro 1500 návštěvníků, která se každoročně stává dějištěm nejvýznamnějších koncertů mezinárodního hudebního festivalu, Pražské jaro a dalších významných společenských akcí.

Nástropní plastiky zhotovil Václav Novák. Alegorie Smetanových děl, České tance a Vyšehrad, jsou od Ladislava Šalouna. Figurální malby na klenbě sálu zhotovil František Ženíšek. Nástěnné malby, které jsou symboly hudby, tance, poezie a dramatu, vytvořil Karel Špillar. Po stranách budovy jsou další sály, salonky a herny. Obrazy v sálech v prvním patře jsou od Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Josefa Ulmanna, Jana Preislera a Františka Ženíška. Sochami, toto prostředí doplnili Josef Václav Myslbek s Emanuelem Hallmannem.

Do ochozu druhého patra, Josef Mařatka vytvořil sochu Josefa Hlávky. V přízemí je velká restaurace a kavárna, do které zhotovil Josef Pekárek fontánu. V suterénu je vinárna a pivnice . Ty jsou vyzdobeny majolikovými obrazy od Jaroslava Panušky, Jakuba Obrovského, Romana Havelky a Václava Jansy. Interier vyzdobil kresbami i Mikoláš Aleš. Bohatá secesní vnější i vnitřní výzdoba je dílem mnoha dalších našich nejlepších umělců. Jsou zde krásná barevná okna, leštěné obklady stěn z mramoru a dřeva, intarzované podlahy sálů.

Hlavní průčelí, je v portiku ukončeno obloukovým štítem s mozaikovým obrazem od Karla Špillara (Hold Praze)a sousoším (Ponížení národa a Vzkříšení národa)od Ladislava Šalouna. Je završen kupolí. Portál z bílé žuly zpracovala firma Ludvík Šalde z Prahy. Sochy světlonošů a plastickou dekoraci hlavního průčelí vytvořil Karel Novák. Ostatní sochy na bočních průčelích zhotovili Josef Mařatka, František Úprka a Antonín Mára. Postava Matěje Rejska, která je na nároží u Prašné brány je od Čeňka Vosmíka.

28. října 1918 zde byla vyhlášena samostatnost Československé republiky. Nová vláda zde měla i svá první zasedání, zde se tvořily i první zákony. Dne 28. října 1931 zde byla odhalena (směrem k Prašné bráně) reliefní pamětní deska, dle návrhu Ladislava Šalouna s nápisem.

Možnost prohlídek - dle informačního střediska v Obecním domě.

Adresa: Náměstí Republiky 1090/1, Praha 1

Památky UNESCO Obecní dům v Praze.

Obecní dům
Obecní důmObecní důmObecní dům

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu