-

Praha památky

Palác Arcibiskupský (Wirchův)

Období: 1669-1694

Palác arcibiskupský (Wirchův) je nejznámější rokový palác v Praze. Sídlo biskupů bylo od 10. – 12. století na Pražském hradě u Svatovítské katedrály, na dnešním třetím nádvoří. Od 12. století bylo sídlo přemístěno do rezidence Biskupský dvůr, u Juditina mostu. V r. 1344 bylo biskupství povýšeno na arcibiskupství. Bylo zničeno v r. 1419. Dochovala se věž ve dvoře domu v Mostecké ulici čp. 47. Nové sídlo daroval arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice, král Ferdinand I..

Tento, dříve Gryspekovský dům, byl původně renesanční, postavený po r. 1560. Pro potřeby arcibiskupa ho přestavěl Ulrich Aostalli. V r. 1599 byl upraven uvnitř a byla zřízena kaple s nástropními malbami a štukaturami českých prelátů, od Alexia z Květné. Dochovalo se i figurální sgrafito na prvním nádvoří. V druhé polovině 17. století, byl na náklady arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, barokně upraven Jeanem Baptistou Matheyem (1669 – 1694). Raně barokní, je vstupní balkonový portál s letopočtem 1676. Nynější vzhled paláce, je dílo mladého architekta Jana Josefa Wircha, který spojoval velké, monumentální hmoty s hravým rokokovým dekorem. Respektoval dílo svého předchůdce a tak původní vstupní portál i se střešním altánem vkomponoval do nového pojetí přestavby a tím získal průčelí ve smyslu nového slohu. Tato vznosná fasáda paláce se uplatňuje se siluetou Pražského hradu, v panoramatu města. Autorem plastické výzdoby ve štuku i kameni je sochař František Ignác Platzer.

Vnitřní schodiště ovládá klid, světlé interiéry jsou zdobeny zlatými ornamenty. Sály druhého patra jsou rokově upraveny a zdobí je soubor osmi francouzských nástěnných koberců (Nová Indie), zobrazujících exotické motivy. Byly zhotoveny v Paříži dle Desportesových kartonů v letech 1753 - 1756. Patří u nás k nejcennějším nástěnným kobercům.

Adresa: Hradčanské náměstí 16, Praha 1

Památky UNESCO palác Arcibiskupský (Wirchův) v Praze.

Palác Arcibiskupský
Palác Arcibiskupský (Wirchův)Palác Arcibiskupský (Wirchův)Palác Arcibiskupský Palác Arcibiskupský Palác Arcibiskupský Palác Arcibiskupský (Wirchův)Palác Arcibiskupský Palác Arcibiskupský

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu