-

Praha památky

Palác Platýz

Období: 1812-1815

Dům Platýz byl postaven z náměstí Uhelný trh a je průchozí do Národní třídy.

Je příkladem jednoho z prvních pražských činžovních domů. Tato rozsáhlá budova sestávající z několika částí má lichoběžníkové průchozí nádvoří. Nejstarší část směrem k Uhelnému trhu je z dob Karla IV. V r. 1585 dům zakoupil Jan Plateys z Plattenštejna. Pozdější majitelé (Šternberkové) dali zhotovit průchod směrem k Novému městu.

V r. 1812 - 1815 dle Jindřicha Hausknechta, byla do Národní třídy vystavena třípatrová budova ve vrcholném klasicistním slohu a celý soubor budov s pěti schodišti byl slohově sjednocen. Průčelí má široký trojosý portál. U vchodu je kamenný portikus se čtyřmi sloupy a balkónem s kovaným zábradlím. Do Uhelného trhu je nad průjezdem kamenný balkon, který nese kuželkovou balustrádu. Ze všech tří stran je komplex u oken v přízemí sjednocen ozdobnými mužskými a ženskými maskarony. Ve druhém patře je místnost s trámovým stropem, s původní renesanční ornamentální a figurální malbou. V ostatních místnostech jsou nástěnné malby ze 17. století. Ve sklepích zůstaly zbytky gotických hradeb.

Adresa: Národní třída 37, Praha 1

Palác Platýz v Praze je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Palác Platýz v Praze
Palác Platýz v PrazePalác Platýz v PrazePalác Platýz v PrazePalác Platýz v PrazePalác Platýz v Praze

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu