-

Praha památky

Pinkasova synagoga v Praze

Období: 1479

Je nejcennější renesanční stavba Židovského města. Je na jižním okraji židovského hřbitova v Široké ulici, založil ji r.1479 rabín Pinkas. V r. 1535 ji rozšířil jeho vnuk Aaron Meshulam Horowitz. Byla několikrát přestavována a byly zde odkryty doklady o životě středověkého gheta, včetně rituální lázně (tzv. mikve). Vnitřní prostor má síťovou žebrovou klenbu na renesančních příporách. Jižní, pozdně renesanční křídlo s emporou pro ženy postavil stavitel Juda Goldšmíd de Herz v r.1625.

Je zde umístěn památník Židů umučených nacisty za druhé světové války. Na stěnách jsou napsána jména všech 77 297 umučených z Čech a Moravy. Zřejmě je to nejobsáhlejší pohřební nápis na světě.

V r. 2002 při velké povodni byla budova zatopena do výše 1,5 metru nad podlahu přízemí a značně poničena. Rekonstrukce, na níž se podílel rozsáhlý tým složený z rozmanitých profesí, probíhala déle než rok.

Stálá expozice:
Dětské kresby z koncentračního tábora Terezín.

Adresa: Široká 23/3, Praha 1

Památky UNESCO Pinkasova synagoga v Praze.

pinkasova-synagoga
Pinkasova synagogaPinkasova synagogaPinkasova synagogaPinkasova synagogaPinkasova synagoga

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu