-

Praha památky

Pražský Hrad

Pražský hrad je komplex budov kolem tří nádvoří, Jiřského náměstí a Jiřské ulice. První nádvoří je z let 1753-75.Tehdy byl celý areál přestavěn v klasicistním a rokokovém stylu. Vývoj hradu, úzce souvisí s vývojem dějin. Je zkamenělým svědectvím, ve kterém se odráží posloupnost panujících rodů a dějin . Je to odraz i vývoje kulturního, technického, architektonického a fortifikačního. Hrad byl střídavě obléhán nepřáteli ze všech stran, byl okupován Poláky, Sasy, Prusy, Francouzi, Švédy , nacisty a nakonec i komunisty. Tak byl ničen nepřáteli i domácími lidmi, válečnou okupací, obléháním i bombardováním, požáry, vichřicemi a blesky. Lehl popelem a byl znovu postaven, byl pobořen a opět postaven, zpustl a byl znovu opraven. Všechno překonal. Nyní zde má kancelář president České republiky.

Počátky hradu sahají do poloviny 9. století. Původní románský palác s kamenným opevněním a řadou mohutných věží byl zbudován v. l. 1135-85 Soběslavem I. a tvoří nyní podzemí. Za Přemysla Otakara II. kolem r. 1252 byl rozšířen a goticky přestavěn i s hradbami, které navázaly na opevnění právě založené Malé strany. V r. 1303 byl palác zničen požárem a velmi nákladně obnoven až markrabětem Karlem, nastávajícím císařem. V této době se začínalo stavět do výšky. Vznikl velký gotický dvoupatrový palác francouzského typu se dvěma sály a arkýřovou kaplí P. Marie. ( v místě dnešního Vladislavského sálu) Na východní straně byla postavena kaple Všech svatých od Petra Parléře. R. 1369 vznikla jižní parkánová zeď a byla opravena Černá a Bílá věž.(v ní byl r. 1394 uvězněn Václav IV.)

Z poloviny 13. století máme záznam o starých Zámeckých schodech, po níž se vstupuje do hradu z Klárova V r.1373 byla postavena na 3. nádvoří socha Sv. Jiří. (V r. 1541 byl u tohoto gotického sousoší přelit kůň i drak). Stavební aktivita trvala i po smrti Karla IV. V r. 1383 palác přestavovali i synové Jan a Václav. Jejich hlavním dílem byla zvonice (velká věž), ale zůstala nedokončena, neboť propukly husitské války a zastavily veškeré stavební práce. Další velký rozkvět zažil hrad v l.1576-1611 za vlády císaře Rudolfa II. Byla založena obrazárna, reprezentační Španělský sál, konírny a další. Po bitvě na Bílé hoře v době tzv. Temna se význam hradu ztrácí. Až v době vlády císařovny Marie Terezie dochází k tzv. tereziánské přestavbě hradu v l.1753- 1774. Hrad byl poškozen po pruském bombardování v r.1757. Práce byly svěřeny císařskému architektu Nicolovi F.L. Paccassimu. Přistavěl první nádvoří, je z let 1753-75. Tehdy byl celý areál hradu přestavěn v klasicistním a rokokovém stylu. a sjednotil do té doby různorodé budovy do již klasicizující kulisy, za kterou se skryly všechny starší objekty. Hrad získal dnešní vznešený vzhled.

V druhé polovině 19. století došlo k dostavbě Svatovítské katedrály, která byla znovu otevřena v r. 1929 na tisícileté výročí zavraždění Sv. Václava. V r. 1929 upravil Josip Plečnik hradní prostory a utvořil z hradu reprezentační sídlo presidentů. Nádvoří sjednotil novou dlažbou a věnoval se i úpravě hradních zahrad. Touto činností byl v podstatě vývoj Pražského Hradu dovršen.

Adresa: Pražský Hrad, Praha 1

Prazsky Hrad
Pražský Hrad Pražský HradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hradPražský hrad

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu