-

Praha památky

Rotunda Nalezení sv. Kříže

Období: 1400

Rotunda Nalezení sv. Kříže je typická ukázka české románské rotundy, již klenuté a opatřené lucernou (válcovitá nástavba s okny). Tento kostelík byl zbudován u stávajícího dvorce kolem r. 1100. Byl jedním z farních kostelů předlokačního osídlení pravobřežní Prahy. Uvnitř jsou fragmenty gotických maleb ze 14. století. Je oplocen novorománskou mříží. Navrhl ji malíř Josef Mánes.

Rotunda Sv_ Kříže _
Rotunda Sv. KřížeRotunda Sv. KřížeRotunda Sv. KřížeRotunda Sv. KřížeRotunda Sv. KřížeRotunda Sv. Kříže

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu