-

Praha památky

Rotunda sv. Longina

Období: 933

Je typická rotunda z poloviny 12. století s apsidou a lucernou. Byl to původně farní kostelík předlokační románské vsi Rybníček o které jsou zmínky z r. 933. Tato rotunda byla později zastíněna vybudovaným gotickým kostelem sv. Štěpána, jemuž musela postoupit i své původní zasvěcení. Uvnitř je zděný barokní oltář z.r. 1720. Rotunda má barokní i střechu.

Rotunda 3
Rotunda Sv. LonginaRotunda Sv. LonginaRotunda Sv. LonginaRotunda Sv. Longina

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu