-

Praha památky

Saský dům

Saský dům patřil k opevnění Karlova Mostu. Je to jeden z nejstarších pražských domů palácového typu. Karel IV. jej daroval saskému vévodovi Rudolfovi I, pak jej vlastnil vévoda Rudolf II, v roce 1370 jej získal jeho bratr Václav saský a nakonec jej vlastnil Rudolf III. saský. Od něho jej pak získalo město. V době husitských bouří přecházel střídavě od jednoho majitele ke druhému, podle toho, kdo právě vítězil. Proto byl velmi poškozen. Dne 17. srpna 1503 byl zasažen i požárem. V r. 1547 Ferdinand I. Habsburský Saský dům Starému Městu zabavil. Do vlastnictví jej získali Trčkové z Lípy. V r. 1588 Burian Trčka z Lípy postoupil dům se svolením císaře opět Menšímu Městu. Malostranská obec dům ve velmi špatném stavu nově renesančně prestavěla Portál z této doby je zachován dodnes. Byl zde zřízen hostinec a také knihkupectví. Od r. 1801 se zde říkalo U Steiniců dle jména provozovatele obchodu a hostince. V r. 1826 - 1828 byl dům klasicistně přestavěn a bylo přistaveno jedno patro. Škoda je, že byly odstraněny krásné renesanční štíty.

Adresa: Mostecká 55/3, Praha 1

Památky UNESCO Saský dům v Praze.

Saský dům
Saský důmSaský dům

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu