-

Praha památky

Socha Sv. Jiří

Období: 1373

Kašna se sochou Sv. Jiří na Pražském hraděje zřejmě nejstarší dochovalá plastika v Čechách, která byla umístěná venku v prostoru.

V době Karla IV. byl na Pražském hradě i vodovod. Voda se sváděla do dřevěné kašny před Královským palácem. V r. 1373 tu byla kašna ozdobena jezdeckou sochou se Sv. Jiřím a poskytovala pitnou vodu. Později byly dřevěné duté stojany a kádě nahrazeny kamennými. V renesanci se z kašen začaly zřizovat fontány, u kterých se voda přiváděla na vrchol a pak stékala do pánví. Kašna s vodou už nebyla jen pro užitek, ale plnila i okrasnou funkci.

Gotická bronzová jezdecká socha je dílem bratří Jiřího a Martina z Kluže. Socha původně stávala před kostelem Sv. Jiří a tak reprezentovala umělecké a kulturní prostředí dvora v době Karla IV. K jejímu poškození došlo při zhoubném požáru Pražského hradu v r. 1541, dále pak při korunovaci Maxmiliána II. v r. 1542.

V r. 1563 ji opravoval mistr Tomáš Jaroš, jehož dílem je i Zpívající fontána před Belvedérem (Letohrádek Královny Anny). Byl to vynikající puškař, ale i vynálezce různých strojů a technických zařízení pro vodárenské věže i čerpadla k odvodňování dolů. Mistr Jaroš si zbudoval přímo na hradě huť a výsledkem jeho mistrovské práce byl i téměř 17 tun těžký, zvon Zikmund. V r. 1662 zhotovil Francesco Caratti nádrž pro ryby. Podstavec pro sochu a novou nádrž zhotovil opět v r. 1928 Josip Plečnik a umístil ji na třetím nádvoří před starým probošstvím.

Adresa: Pražský hrad, Praha 1

Památky UNESCO socha Sv. Jiří v Praze.

Socha Sv. Jiří
Socha Sv. JiříSocha Sv. JiříSocha Sv. Jiří

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu