-

Praha památky

Staroměstská mostecká věž

Období: 1357

Na Starém městě nad prvním mostním pilířem stojí Staroměstská Mostecká věž. Je to jedna z nejkrásnějších středověkých věží. Stavěl ji Petr Parléř. V průjezdu bylo poprvé užito objímaných klenebních patek a specifického síťového obrazce klenby, který se později rozšířil do celé Evropy. Síťová klenba je zdobená lazebnicemi v poloprůhledném ošacení. V průjezdu je patrný žlábek, kde se spouštěla obranná mříž.

Výzdoba věže vyjadřovala Karlův politický program. Byla to taková symbolická vstupní brána do Českého království. Ve spodní části jsou znaky zemí Říše Karla IV. a symbol Václava IV. – ledňáček. Nad znaky jednotlivých zemí, kterým Lucemburská dynastie vládla, sedí na trůně Karel IV. se svým synem, českým a římským králem Václavem IV. Tomu odpovídají znaky s císařským orlem a českým lvem. Mezi oběma panovníky je socha Sv. Víta, jemuž byl most pravděpodobně zasvěcen. Symbolem Sv. Víta je slunce a zajímavé je, že spojnice mezi věží a oltářem Sv. Víta ve Sv. Vítském chrámu ukazuje o letním slunovratu přímo k západu slunce. Nahoře jsou pak sochy patronů České země Sv. Vojtěcha a Sv. Zikmunda. Další výzdoba věže ve směru od vozovky až po oblouk znázorňuje lidské hemžení, zvláště pak nedokonalost a hřích zobrazený na konzolách. Vlevo jsou stará žena a mladý študent jako milenci, nenasytný lev s kýtou masa, orel chytající zajíce a mnich s jeptiškou, jako milenci. Po hříchu následuje trest symbolizovaný vězením v pilíři mostu. Gotický oblouk je ozdoben 28 růžicemi odpovídajícími 28 dnům lunárního měsíce. Nad obloukem jsou erbovní lvi s orlicemi naznačující spojení Českého království s Římskou říší. Dále je zde trojúhelník s 24 růžicemi (24 hodin), na každé straně 12 růžic (měsíců) a znamení zvěrokruhu.

Na vyhlídku se vystupuje po schodišti, které je zakončeno humornou postavou věžníka z pol. 15. století, jenž si vyhrnul suknicí, aby mohl vykonat svojí potřebu. Věž byla chráněna i proti nepřízni počasí a věků magickou pastí umístěnou na boku věže. Je to varování bouřím, hromům a bleskům, vichrům a vodě a hlavně je to past na démony, aby se točily v kruhu a nemohli věži ublížit. Tento latinský nápis, se čte oběma směry stejně:“Signatesignatemeremetangisetangis“. V překladu znamená asi toto: „Zaznamenej si, zaznamenej a střez se, dotkneš - li se mě zahyneš. “

Stálá expozice:
Hudba věžních ochozů - o historii a vývoji žesťových nástrojů.

Otvírací doba:
denně 10. 00 - 19. 00 (duben - květen, říjen)
denně 10. 00 - 22. 00 (červen - září)
denně 10. 00 - 18. 00 (březen)
denně 10. 00 - 17. 00 (listopad - únor)

Adresa: Karlův most, Praha 1

staromestska-mostecka-vez
Staroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžPraha PamátkyStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžStaroměstská mostecká věžstaromestska-mostecka-vez305-9-2Praha - Karlův MostPraha - Karlův Most

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu