-

Praha památky

Staroměstská radnice v Praze

Období: 1338

Roku 1338 povolil král Jan Lucemburský zřízení radního domu pro sídlo městské rady.. Byl to významný krok ve vývoji městské samosprávy. Staroměstská radnice vznikala postupně slučováním, darem získaných nebo dokoupených domů a tak ji dnes tvoří řada barevných gotických a renesančních objektů: se znaky Prahy a Českého království.

...V r. 1337byl upraven pro radnici a soud Dům patricie Volfína od Kamene – ze 2.poloviny 13. století. Nyní se tudy vstupuje portálem do Staroměstské radnice.

...Po r. 1338 začala stavba věže vysoké téměř 70 m, v prvním patře s arkýřovou kaplí, která byla vysvěcena v r. 1381(Kolem 19. století byla regotizována a po 2. světové válce opravena. Pod kaplí je v dlažbě chodníku vyznačeno křížem místo, kde se v r. 1621 konala poprava 27 českých pánů, vůdců protihabsburského stavovského povstání).

...V r. 1387 byl koupen sousední dům kramáře Kříže.

…V r. 1402 přibyly na věž hodiny a v r. 1409 zvon.

…V r. 1422 zde byl zavražděn vůdce husitské pražské chudiny Jan Želivský.

…V r. 1458 zde byl zvolen za českého krále Jiří z Poděbrad, toto je připomenuto na obraze Václava Brožíka v zasedací síni.

...V r. 1548 došlo k připojení domu kožešníka Mikše, nyní s novorenesančním průčelím.

...V r. 1830 – 1834 byl připojen raně gotický dům, nyní s klasicistní fasádou, zvaný U kohouta. Má zděné klenuté loubí ze 13. století.

...V letech 1844 – 1848 došlo k dostavění severního novogotického křídla. Toto bylo bohužel celé zničeno v r. 1945 nacisty, během Pražského povstání a zbytek radnice včetně kaple byl těžce poškozen. Severní křídlo již nebylo dostavěno.

...V r. 1896 přibyl dům U minuty čp. 3/2. Dům je původně gotický, přestavěný renesančně kolem r. 1600, byl ozdoben renesančními sgrafity. Představují mytologické výjevy ze starého zákona. V horním pásu jsou historické a alegorické postavy.

Na počátku 15. století, v r. 1410 získala radnice první orloj. Je na jižním boku věže. Zhotovil jej mistr hodinář Mikuláš z Kadaně (dostal za to od konšelů dům v Provaznické ulici) společně s astronomem Janem Šindelem. V r. 1490 byl opravován orlojníkem Hanušem řečeným z Růže. Říká se : … že byl oslepen, aby nemohl zhotovovat další orloje…Orloj byl ještě několikrát opravován až se nakonec zastavil. V r. 1570 jej opravil Jan Táborský z Klokotské hory s hodinářem Skřivanem. Znovu byl opravován r.1613 hodinářem Krištofem Švarcpachem, ale šel stále hůř, až se znovu zastavil. V r. 1787 měl být prodán do starého železa. Ujal se ho další hodinář Jan Landesberger, ale dokázal opravit pouze mechanickou část hodin a astronomický kalendář. Vlastní orloj čekal na své vzkříšení téměř sto let. Měl být dán opět do starého železa r. 1861, protože se tehdy zastavily i jeho hodiny. Město nemělo 4000 zlatých na jeho opravu. Po uspořádané sbírce a dalších těžkostech byl konečně v září 1866 spuštěn. V r. 1865 byla malířem Josefem Mánesem zhotovena pro orloj otočná kruhová deska, tzv. kalendárium. Ve středu je umístěn znak Starého Města, jednotlivé měsíce jsou zobrazeny jako symboly zemědělských prací. Na konci 2. světové války byl orloj opět těžce poškozen a až 1.července r. 1948 se dal i s novými soškami apoštolů do pohybu.

Zajímavé je: …Hodiny ukazují čtyři různé časy. Normální středoevropský, čas staročeský (počítaný vždy od západu slunce), hvězdný čas (určovaný úhlem poledníku a jarního bodu), čas temporální (kdysi důležitý pro astrology, dělili světlý den a temnou noc na dvanáct stejných dílů s magickými významy, tzn. že jim jedna noční hodina trvala v létě třeba čtyřicet minut a v zimě až hodinu a půl) U astronomického ciferníku byla špatně umístěna kresba tmavé kruhové plochy a tak ukazoval celou dobu od spuštění špatně, až si toho všiml náhodou 16 ti letý student Milan Patka ze Smíchova. Orloj ukazoval v zimě i v létě stále stejnou dobu soumraku, stále stejný začátek svítání a stále stejnou dobu noci. V zimě ta odchylka od skutečné délky noci, dosahovala až 6 hodin. Na jeho podnět byl orloj v r. 1979 opraven. Tak se stalo, že i ve 20. století, kdy se čas zcela běžně měří na vteřiny, ukazoval orloj od r. 1948 do r. 1979 všechno správně vždy jen jediný den v roce a zbývající dny ukazoval chybně. Orloj denně vidí statisíce očí a jen jediný mladík, student strojní průmyslovky si všiml této chyby....

Na orloji se každou celou hodinu od 9.00 - 21.00 hodin odehrává následující: Nejdřív smrt na pravá straně, zatahá za provaz v pravé ruce a v levé ruce obrací přesýpací hodiny. Vedle stojí Turek (symbol chamtivosti), který kroutí hlavou ze strany na stranu. Pak se otevírají dvě okénka a v nich se ukazuje 11 apoštolů společně se Sv. Petrem, který jde jako první. Nakonec zakokrhá kohout a hodiny odbijí celou. Na pravé straně stojí Marnivec a prohlíží se v zrcadle a u něho stojí Lakomec (lichvář).

V dlažbě náměstí je vyznačen pražský poledník.

Otevíací doba:
Duben - říjen: denně po 11.00 - 18.00, út - ne 9.00 - 18.00
Listopad - březen: denně po 11.00 - 17.00, út - ne 9.00 - 17.00

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1

Památky UNESCO Staroměstská radnice v Praze.

Staroměstská radnice
Staroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radniceStaroměstská radnice

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu