-

Praha památky

Staroměstské náměstí

Do centra Starého Města vedlo několik cest. Cesta z východu vedla Celetnou ulicí, cesta k brodu přes Vltavu vedla ulicí Na poříčí, cesta ke hradu ulicí Kaprovou, cesta na jih ulicí Jilskou a Spálenou. Dále tudy vedla západovýchodní magistrála od východu do Bavor, cesta Lužická a Srbská. Na křižovatce těchto cest vznikalo postupně ve 12. století Staroměstské náměstí.

U něho byl založen i knížecí dvůr zvaný Týn. Byl s celnicí a ochranou (Ungelt čp. 639 a 640).(viz. Dům Granovských) Týnský dvůr dostal název ze slova otýnění neboli opevnění. Proclívalo se tu každé zboží, jinak by bylo zabaveno. Ve vstupní bráně se musely odevzdávat zbraně. Ty byly opět vydány až při odjezdu. Říkalo se mu „Veselý dvůr“, neboť se tu zapíjely obchody, vyprávěly historky z cest apod. Týn podléhal knížeti, později královi. Platili se zde celní poplatky, platilo se tu za uskladnění zboží, platilo se za ochranu a nocleh.

Takto Praze sloužila i další dochovaná celnice V podskalí. 

Staré názvy pro Staroměstské náměstí

Dříve jako Velké náměstí, od 13. století Staré tržiště, od 14. století Rynk nebo Staroměstský rynk, v 18. století jako Staroměstský plac, Velké Staroměstské náměstí nebo znovu Velké náměstí, ve druhé polovině 19. století až do roku 1895 pouze Velké či Veliké náměstí.

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1

Staroměstské náměstí
Staroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíStaroměstské náměstíSousoší Mistra Jana Husa

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu