-

Praha památky

Staronová synagoga v Praze

Období: 1275-1280

V Praze žili Židé prokazatelně již v 10.století. Usadili se při tržní a kupecké osadě na pravém břehu Vltavy a založili obec, která dosáhla největšího rozmachu a kulturního rozkvětu za vlády přemyslovců. Tato městská část se jmenuje Josefov a na jeho dnešní podobě se značným dílem podílela velká asanační přestavba v letech 1893 - 1913, při níž se podařilo zachovat jen několik nejvýznamnějších památek na mnohasetletou historii pražských Židů. Přesto tvoří nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě. S výjimkou Staronové synagogy patří do areálu Židovského muzea.

Staronová synagoga je nejzachovalejší dochovaná středověká synagoga v Evropě z let 1275 - 1280 a současně se řadí k nejhodnotnějším dílům rané gotiky. Je to nejcennější památka významného pražského gheta, které bylo v místě dnešní Pařížské ulice. Toto po asanaci na začátku 20. století zcela zmizelo z půdorysu města.

Sloužila jako modlitebna, škola i pro projednávání veřejných událostí. Střední část vnitřního prostoru ohraničuje gotická kovová mříž z 15. století. Ve středu je pult pro předčítání Tóry. Tóra je prvních pět knih Starého zákona. Opisovala se pouze ručně, nesmělo se jí dotýkat rukama, ale jen stříbrným ukazovátkem. Když se poškodila, byla obřadně pochována na hřbitově, nebo přímo v synagoze. Ženy směly sledovat čtení Tóry pouze okénkem z boční galerie. Pouze pro muže, jsou kolem stěn umístěna sedadla. Ta se musela platit a dědila se z generace na generaci. Svatostánek je na renesančních sloupcích.

Říká se:.. Klenba je pětidílná, aby se na stropě nevytvářel křesťanský symbol kříže… Bronzové lustry jsou ze 16. – 18. století.

Ve východní stěně je malé okénko, a v momentě, kdy jím pronikl první paprsek slunce, začínala ranní modlitba. Jedním z nejstarších portálů v Praze, je právě vstupní portál synagogy. Tympanon je krásně plasticky výzdoben vinnými listy a hrozny. Symbolicky znázorňuje 12 izraelských kmenů, jako 12 větví z jednoho kmene. Stavba má cihlové štíty ze 14. století. Je obklopena přístavky z doby od 14. do 17. století.

Říká se …je vystavena z kamenů zničeného jeruzalémského chrámu, který sem přinesli zbožní Židé…

...je vystavena z kamenů, které sem přenesli andělé...
...je zde ukryt umělý člověk Golem, kterého zhotovil Rabi Löw z hlíny a oživoval ho vložením magické destičky do úst...

Dodnes slouží jako modlitebna a hlavní synagoga Pražské židovské obce.

Otevrací doba:
denně mimo soboty a židovské svátky 9.30 - 18.00, v pá do 17.00 (duben - říjen)
denně mimo soboty a židovské svátky 9.30 - 17.00, v pá do 14.00 (listopad - březen)

Adresa: Červená 2, Praha 1

Památky UNESCO Staronová synagoga v Praze.

Staronová synagoga
Staronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagogaStaronová synagoga

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu