-

Praha památky

Stavovské divadlo (Tylovo)

Období: 1781-1783

Je to raně klasicistní budova z r. 1781 - 1783. Divadlo bylo postaveno na náklady hraběte Nostic - Rienecka, dle návrhu Antonína Haffeneckera. Jeho vnějšek měl čtyři průčelí, vždy se středním rizalitem a tympanonem. Rizalit hlavního průčelí má čtyři koryntské sloupy a v přízemí podjezd pro kočáry. Jednotlivá průčelí jsou spojena římsou. Hlavní směřuje do Rytířské ulice s nápisem PATRIAE ET MUSIS (Vlasti a múzám). Střecha je valbová, krytá tažkami. V r. 1882 byla budova přestavěna dle Achilla Wolfa, který dal mimo jiné z bezpečnostních důvodů rozšířit schody. Na bocích byly přistaveny železné balkony s dalšími východy, aby se dala budova rychle opustit. Došlo ke zvětšení jeviště i šaten. K dalším úpravám, opravám a modernizacím došlo i v letech 1920, 1946, a 1983.

Říká se .. Mozartovi se v Praze dařilo ...

V lednu r. 1787 zde měla velký úspěch Figarova svatba a 29. října premiera opery Don Giovanni. Při korunovaci císaře Leopolda II. na Českého krále v r. 1791, zde byla slavnostní premiera Mozartovy opery La clemenza di Tito.

V r. 1834 tu měla premieru Tylova komedie Fidlovačka. Hudbu složil hudební skladatel František Škroup. Zde také prvně zazněla píseň "Kde domov můj",s krásným textem, která byla později uznána za národní hymnu :

Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země, země česká domov můj,
země česká domov můj.

Dnes se zde uvádí činoherní, baletní a operní představení.

Adresa: Ovocný trh 540/1, Praha 1

Stavovské divadlo (Tylovo)
Stavovské divadlo (Tylovo)Stavovské divadlo (Tylovo)Stavovské divadlo (Tylovo)Stavovské divadlo (Tylovo)Stavovské divadlo (Tylovo)559-142-2560-142-2561-142-2666-142-2917-142-2918-142-2

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu