-

Praha památky

Třetí nádvoří Pražského hradu

Nádvoří bývalo rozděleno strží. Jeho jižní část byla mimo hradby a sloužila jako pohřebiště.

Říká se: ...zde bylo ve starověku vyvýšené místo navývané Žiži, které sloužilo ke kultovním účelům. Stával zde i kamenný stolec Českých knížat...

Třetí nádvoří je tzv. centrální prostor Pražského hradu. Na východní straně nádvoří stojí Starý královský palác, jehož objekty pocházejí z různých architektonických období již od 11. století. K jednotné fasádě domů na nádvoří došlo v tzv. mariánské přestavbě Pražského hradu dle Niccolo Passaciho. Uprostřed stojí gotický velechrám, Chrám Sv. Víta. U něho je budova starého probošství. Na nádvoří je umístěna kašna s kovovou gotickou sochou Sv. Jiří a památník z mrákotínské žuly.

Dláždění třetího nádvoří je zhotoveno dle Josipa Plečnika při úpravě hradu z let 1925 - 1928.

Adresa: Pražský hrad - 3. nádvoří, Praha 1

Památky UNESCO třetí nádvoří Pražského hradu v Praze.

Prazský Hrad - 3. nádvoří
Prazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoříPrazský Hrad - 3. nádvoří

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu