-

Praha památky

Týnská škola

Období: 1350

Škola je umístěna před vstupem do Týnského chrámu.

Ve sklepě je dochováno jádro románského domu. Dům nad ním je raně gotický ze 13. století. Je v něm průjezd vlevo s komorou a loubí se dvěma poli žebrové klenby. Napravo byl původně samostatný dům a je opět s loubím a průjezdem, ale ze 14. století. Renesanční přestavba probíhala v polovině 16. století. Dům byl opatřen obloučkovými štíty benátského typu.

Obdobné obloučkové štíty má i dům v Husově ulici čp. 156.

Adresa: Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1

tynska skola
Týnská školaTýnská školaTýnská škola

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu