-

Praha památky

Týnský chrám Panny Marie v Praze

Období: 1380

Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí je nejvýznamnější chrámová stavba, jejíž členité věže dominují Staroměstskému náměstí a celé pravobřežní Praze. Stojí na místě původního kostelíku u špitálu cizích kupců. Pak zde byla raně gotická trojlodní stavba.

Nový chrám byl založen za vlády Jana Lucemburského a od r. 1380 zde stavěli mistři Parléřovy huti. Týnský štít je z r. 1463 a v době krále Jiřího z Poděbrad na něm byl zlatý kalich, neboť to byl hlavní husitský kostel v Praze. Kalich byl po r. 1621 stržen, rozlit a byl vystřídán zlacenou sochou Madony. Severní věž se stavěla v letech 1463 – 1466. V r. 1819 vyhořela a v r. 1835 byla opět zastřešena. Jižní věž je z let 1506 – 1511. Severní vstupní portál je zdoben v tympanonu scénou Kristova umučení. V chrámu najdeme kamenicky bohatě zdobený baldachýn z r. 1493 od Matěje Rejska (zbyl z náhrobku biskupa Luciána z Girandoly), gotickou kazatelnu z 15. století, plastiku trůnící madony ze začátku 15. století, cínovou křtitelnici z r. 1414, a další zajímavosti. Z doby kolem r. 1520 je řezaný oltář Sv. Jana Křtitele s reliéfem Kristova křtu. Na výzdobě chrámu se podílel i Karel Škréta (Hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a obraz Nejsvětější trojice), Jan Jiří Heintsch a Michal Halbax.

Je zde náhrobek Berky z Dubé z r. 1575 a v r. 1601 sem byl pochován dánský astronom Tycho Brahe slavný hvězdář, který pobýval na dvoře císaře Rudolfa II.. Jeho mramorová náhrobní deska je vsazena do stěny.

Před chrámem stojí raně gotická Týnská farní škola, její štíty byly renesančně upraveny. Tyto štíty benátského typu, jsou z poloviny 16. století.

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1

Památky UNESCO Týnský chrám Panny Marie v Praze.

Týnský chrám Panny Marie
Týnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny MarieTýnský chrám Panny Marie

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu