-

Praha památky

Valdštejnský palác

Období: 1623-1629

Valdštejnský palác je rozsáhlý raně barokní komplex. Obvod tohoto souboru měří téměř kilometr.

Byl postavený v letech 1623 – 1629 pro Albrechta z Valdštejna, císařského generalissima, podle projektu Andrea Spezzy a Niccola Sebregondiho. Poradní činnost vykonával pevnostní architekt Giovanni Pieroni. Albrecht z Valdštejna obratně a bezohledně těžil z těžké válečné situace. Kvůli stavbě tohoto paláce bylo zrušeno 30 objektů, jen v jižní části byl do stavby začleněn starší palác Trčků z Lípy. Hlavní budova je dvoupatrová se dvěma nádvořími, k budově navazuje konírna a jednopatrová budova pro provoz Valdštejnova dvora. Závěr tvoří jízdárna, s okny k bazénu. V průčelním křídle je umístěn hlavní sál, který je přístupný schodišti při obou průjezdech. Neckovou klenbu sálu, se štukovou výzdobou, nesou pilastry. Freska v klenbě zobrazuje Valdštejna jako boha Marta ve válečném voze, od Baccio Bianca. V mytologické chodbě najdeme freskovou výzdobu s výjevy Ovidiových Proměn a v astronomické chodbě alegorické postavy sedmi planet. V audienční síni, na nástropní malbě je zobrazen sluneční vůz boha Apollóna. V kapli je nejstarší pražský barokní oltář z r. 1630.

Dnes je zde sídlo Senátu České republiky.

Otvírací doba:
So + Ne 10. 00 - 16. 00

Adresa: Valdštejnské námestí 4, Praha 1

Památky UNESCO Valdštejnský palác v Praze.

Valdštejnský palác
Valdštejnský palácValdštejnský palácValdštejnský palácValdštejnský palácValdštejnský palácValdštejnský palác

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu