-

Praha památky

Žofín

Období: 1830

Žofín je výstavní novorenesanční patrová stavba postavená, mlynářem Novotným v r. 1830, ve středu nynějšího Slovanského ostrova. Slovanský ostrov vzniklal postupně v 18. století tak, jak se usazovaly nánosy v řece Vltavě. Po povodni v r. 1784 byl osázen stromy a byly vystaveny a zpevněny ohradní zdi. Dříve se jmenoval ostrov Barvířský, podle tamní barvírny zřízené v r. 1817. Byly zde také vanové a parní lázně. V létě se dříve používaly i říční lázně.

Stavba se proslavila významnými událostmi českého kulturního a politického života. Např. 3.února 1841, se zde konal 2.český bál (první byl v Konviktském sále na Starém městě). V lednu r. 1841 byl ostrov Barvířský přejmenován na Žofín, na počest císařovny Žofie, matky Františka Josefa I. Dnešní název, Slovanský ostrov, nese na památku slovanského sjezdu, který se zde konal roku 1848. V r. 1884 zakoupila ostrov včetně nemovitostí pražská obec. Na ostrově došlo k četným rekonstrukcím. Klasicistní dům s restaurací z r. 1830 se přestavoval dle architekta Jindřicha Fialky. V severní části nové novorenesanční budovy čp. 226 je zachována část bývalého objektu. František Duchoslav a Viktor Oliva jsou tvůrci malířské výzdoby. Místo stávajícího dřevěného mostu se vystavěl most železný, který byl pobořen povodní v r. 1940 a po 2. světové válce byl vyměněn za betonový.

Je zde oblíbená restaurace. Příjemné posezení v sousedství starých stromů je hlavně v létě, v letní restauraci s letním podiem. Zahradu vytvořil architekt František Thomayer. V zimě se hojně využívá přepychový taneční sál, kde se pořádají významné plesy.

Adresa: Slovanský ostrov, Praha 1

Památky UNESCO Žofín v Praze.

Žofín
ŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofínŽofín

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu