-

Praha památky

Pražská Zoo

První snahy o založení pražské zoologické zahrady začali už v koncem 19. století. Nebyly však úspěšné. Začátkem 20. století vstoupil do projektu profesor Jiří Janda, který se navzdory několika počátečním neúspěchům nevzdal a v roce 1923 byl ministrem školství a národní osvěty pověřen zahájením přípravných prací.

Mezi zmíněné nezdary patří první světová válka a konflikt při výběru vhodného pozemku. Ten nakonec vyřešil velkostatkář Alois Svoboda, který státu věnoval pozemky v městské části Troja o výměře 82 hektarů. Štědrý čin pana Svobodu měl sloužit oslavě 70. narozenin prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, památce založení 1. Československé republiky a uctění 250. výročí smrti Jana Amose Komenského. Určil také jejich budoucí využití – na jedné třetině pozemků měla být vybudována zoo. Profesor Janda s tímto záměrem souhlasil.

Pražská zoo přivítala první návštěvníky 28. září 1931 ještě v průběhu stavebních prací. Jejím prvním stálým obyvatelem byla vlčice Lotta, kterou následovali koně Převalské (Minka a Ali). Následovalo množství dalších jedinců, chovatelských úspěchů, nových pavilonů a expozičních celků. V roce 2012 bylo představeno nové logo a zkrácený název „ZOO Praha“.

ZOO Praha dnes nabízí svým návštěvníkům 12 pavilonů a více než 150 expozic s téměř 5000 zvířaty ze 681 druhů. Mezi těmito zvířaty jsou chráněné, ohrožené i v přírodě již vyhynuty druhy. V areálu se nachází vše od infocenter, přes obchodů se suvenýry a zábavné aktivity pro děti, až po restaurace a kavárny. Pro návštěvníky jsou pravidelně pořádány různé akce a aktivity. Úsilí zakladatelů a zaměstnanců se rok od roka více odráží na mnohých úspěších a spokojených návštěvnících. V roce 2014 cestovatelský server TripAdvisor.com na základě hodnocení svých uživatelů označil ZOO Praha za 4. nejlepší zoo na světe.

ZOO Praha Otevírací doba

https://www.zoopraha.cz/navsteva/oteviraci-doba

ZOO Praha Vstupné

https://www.zoopraha.cz/navsteva/vstupne

Do ZOO Praha Parníkem

https://www.zoopraha.cz/navsteva/sluzby-navstevnikum/7-parnik

Zoo Praha

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu