-

Klasicismus a Romantismus

Klasicistní (raný a vrcholný a empír 1780-1830) a romantický (novogotický a novorománský) - (pozdní klasicismus a raný romantismus 1830-1860).

Klasicismus

Vývoj architektury se spojil s průmyslovou revolucí. V r. 1707, byl Kristiánem Vilémem Wilenbergem založen Pražský institut inženýrství a podle něj začaly stavební činnost řídit a to na vysoké úrovni, správní úřady (krajské nebo zemské). Začalo se stavět podle předpisů, které udávaly např. maximální výšku budov, nebo řešení střech. Začali se používat nové stavební konstrukce, litinové a železné. Pracovalo se na nových významných úkolech, jako je stavba nájemních domů, škol, nemocnic, úředních budov anebo kasáren. Na místě pustých návrší se budovaly sady a nové městské komunikace.

Romantismus

Romantismus se uplatňoval při přestavbách domů, zámků, umělých zřícenin, altánů a jeskyní v budovaných parcích. Styl středověkých slohů se napodoboval i u kostelů, radnic, úředních budov a škol.

Stavební slohy

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu