-

Předrománský a románský sloh

Románský sloh, název je od slova Roma - Řím a vznikl v 11. - 13.století v zemích římského impéria.

V Praze se projevuje od 2.poloviny 11. století do 2. poloviny 13. století. Sakrální stavby mají jednoduchý půdorys. Jsou kostely s půlkruhovými apsidami, kostely s pravoúhlými kněžišti a rotundy. Stavby mají malá úzká okna, klenby jsou valené, později křížové, mají malé rozpětí. Stavby mají masivní nosné zdi (např. Strahovský klášter má zdi tlusté 1,2 metru, kostel 1,5 metru, u hradních zdi dosahuje tloušťka až přes 3metry) a pilíře. Sloupy mívají zdobené jak patky, dřík, tak i hlavici. Staví se z pravidelně opracovaných kamenných kvádříků, spojených vápennou maltou. Později se používá i zdivo s pálené hlíny.

Stavební slohy

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu