-

Novorenesance

V tomto období se český národ (tzv. generace Národního divadla) začal politicky a hospodářsky osamostatňovat. I v architektuře došlo k uvolnění dosud přísně zachovávaných slohových schemat. V jednom stavebním díle dochází ke kombinaci tvarů různých slohů. Po jednoduchém klasicismu se opět více zdobí, architektura se spojuje s malířstvím a sochařstvím. Koncem 19. století se zdrojem inspirace stala italská renesance. Tento, tzv. mezinárodní sloh měšťanstva.

Novorenesance se uplatňoval při stavbách jak peněžních ústavů, parlamentů, divadel, koncertních síní, muzeí, ale i škol a dalších. Budovy měly úzkou specializaci, nové materály a konstrukce.

Stavební slohy

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu