-

Gotické stavby

Gotický sloh vznikl ve Francii. Název vznikl v období renesance v Itálii. Tato tvorba byla mylně označeno jako tvorba „Gótů“. Tímto slohem se stavělo v Evropě od 13. do 16. století.

U nás začíná kolem roku 1230. Stavělo se z kamene, pískovce, cihel a používaly se barevné vitráže. Stavby působily vznosným dojmem, byly jakoby krajkované. Základy měly hlubší, klenební systém měl lepší statické vlastnosti. Klenby byly vysoké, lehké, žebrované s větším rozpětím. U katedrál se používaly vnější opěrné oblouky a opěrné pilíře. Všechny části staveb byly konstruovány tak, aby umožňovaly co nejrychlejší odtok dešťové vody a to, co nejdále od stavby. Okna byla velká, aby propouštěla co nejvíce světla. Tím bylo nutné je zasklít. Ploché sklo se ještě nevyrábělo a tak se menší kusy zasklívaly do olověných lišt. Bývalo různě barevné a skládaly se z něho barevné obrazy. I když byla olověná síť pružná, musela se ztužovat, tj. svisle rozdělovat pilířky ve vzdálenosti 60-80 centimetrů.

Stavěly se pevnosti, obytné domy, radnice, města. Nejcharakterističtější jsou katedrály.

Vývoj gotiky můžeme sledovat i na portálech:

Raná gotika - portál Staronové synagogy
Vrcholná gotika - chrám Sv. Víta, okna
Pozdní gotika - vstup do Staroměstské radnice

Gotické domy

Gotické domy mají úzká průčelí se štíty a arkýři. Na náměstích a trzích jsou spojované podloubími. V Praze je velké množství gotických domů, ale postupně získaly novou fasádu jak renesanční, tak barokní a klasicistní.

Stavební slohy

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu