-

Baroko, rokoko

Název barok je z italského "barocci" tzn. podivný, obtloustlý, rozložitý, přeumělkovaný. K principům baroka dále patří kontrast hmot, barevnost fasád, klenební umění a interiérová tvorba

Předbarokní umění - manýrysmus
Raný barok - jesuitský barok do 90 let 17. století
Vrcholný barok - do poloviny 18 . století
Pozdní barok - jehož poslední fáze se nazývá rokoko – po roce 1740
Rokoko - architektura upouští od monumentálnosti a obrací se k dekorativnosti. Ornamentální motivy začaly převládat před polovinou 18. století. Tento lehký a líbivý styl francouzského rokoka se ujal jen krátce.
Barokní klasicismus - od r.1770 se v Čechách objevuje klasicismus, který se vyznačoval tvarovou střízlivostí.

K nejranějším barokním stavbám patří:

Oválná Vlašská kaple Klementina z roku 1590 sloužila Italům žijícím v Praze
Matyášova brána z r. 1617 (dle brány citadely v Mantově),
Kostel Nejsvětější trojice na Malé Straně z r. 1613 (pro německé luterány). V r. 1644 přestavěn na kostel Panny Marie Vítězné a připadl karmelitánům. Kostel se měl stát pomníkem vítězství Habsburků na Bílé hoře.

Váleční zbohatlíci se po bitvě na Bílé hoře stali velkými stavebníky barokních paláců.

Stavební slohy

Grafické a programové zpracování ©2015 - 2017 GMMEDIA | Obsah ©2015 - 2017 ITID, s.r.o.

Top
Menu